แบบฟอร์มขอจัดตั้ง CoP คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เกณฑ์การจัดทำสาระความรู้ของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ

แบบฟอร์มการส่งสาระความรู้กลุ่ม CoP

บทความ รูปแบบการสร้างสาระความรู้ สำหรับกลุ่ม CoP

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 02 419 9009, 9750 ต่อ 501-507

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.