หน่วยงานทางคลินิก/ปรีคลินิก

 1. กายภาพบำบัด ศิริราช
 2. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
 3. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยสตรีตั้งครรภ์นอกมดลูก (ectopic)
 4. การให้ความรู้ทางทันตกรรม
 5. ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 6. ความปลอดภัยในเรื่องยา
 7. ชุมชนนักปฏิบัติ ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
 8. ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง
 9. แผลและออสโตมี
 10. พยาบาลผู้ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (เฉพาะบุคลากรภายในคณะ)
 11. โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
 12. วิจัยทางการพยาบาล
 13. เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลการกลืน
 14. ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

หน่วยงานสนับสนุน

 1. กระบวนการพัฒนางานบริการและระบบประกันสุขภาพ
 2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
 3. การบริหารจัดการ Outsource
 4. เครือข่ายการจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย (เฉพาะบุคลากรภายในคณะ)
 5. ชุมชนคนใช้งบฯ
 6. เทคนิคการทำความสะอาด
 7. ทีมจัดการศึกษาศิริราช (เฉพาะบุคลากรภายในคณะ) 
 8. นักศึกษาฝึกงานที่รัก/นักศึกษาฝึกงาน อนาคตคนศิริราช
 9. ผู้ประสานงานด้านการจัดประชุมวิชาการ
 10. ผู้ประสานงานด้านการผลิตตำราหนังสือทางวิชาการ
 11. ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอาจารย์
 12. มุมสบายสไตล์ต้นทุน
 13. แสง เสียง และอุปกรณ์

การสร้างสาระความรู้ของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ
เกณฑ์รางวัล Siriraj CoP of the Year
แบบฟอร์มขอจัดตั้ง CoP คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รูปแบบการสร้างสาระความรู้ สำหรับกลุ่ม CoP
CoP ที่ปิดการดำเนินกลุ่ม