เกณฑ์รางวัล Siriraj CoP of The Year ประจำปี 2567

ประกอบด้วย 3 รางวัล ได้แก่

The Best of Knowledge Sharing : รางวัลมอบให้กับกลุ่ม CoP ที่สามารถผลิตสาระความรู้ได้ตรงตามเกณฑ์การตัดสิน ของคณะกรรมการ

Siriraj CoP Popular Vote : รางวัลมอบให้กับกลุ่ม CoP ที่มีผลงานตลอดทั้งปีโดดเด่น และได้รับคะแนนการโหวตจากบุคลากร ทั้งในและนอกคณะฯ มากที่สุด

Good Community of Practice : รางวัลมอบให้กับกลุ่ม CoP ที่ผลิตสาระความรู้ได้มากกว่า 2 เรื่อง/ปี และมีจำนวนการเข้าชม สาระความรู้ใหม่สูงสุด 5 ลำดับแรกในปีงบฯ นั้น ๆ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 02 419 9009, 9750 ต่อ 501-506

 

update : 15 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดเกณฑ์และขั้นตอนการส่งผลงาน CoP of the Year
เกณฑ์พิจารณา รางวัล The Best of Knowledge Sharing
ใบส่งผลงาน : รางวัล The Best of Knowledge Sharing
ใบส่งผลงาน : รางวัล Siriraj CoP Popular Vote

ส่งผลงานได้ที่ E-mail : wichittra.noo@mahidol.edu
ประกาศผลรางวัลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

สามารถดาวน์โหลด ตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ที่
https://www.si.mahidol.ac.th/metc/download.html

  1. ขนาด poster A3 (297*420 mm) แนวตั้ง
  2. กำหนดหัวข้อ ดังนี้

– กลุ่ม CoP (สังกัด…………………………..)
– ที่มาการทำกลุ่ม CoP
– วัตถุประสงค์กลุ่ม CoP
– การดำเนินการในปีงบประมาณ 2566
– สรุปผลการดำเนินการ
– แผนการดำเนินการในอนาคต
– รูปภาพประกอบ

ตัวอย่างการออกแบบ สามารถออกแบบความสวยงามได้ตามความเหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.