เกณฑ์รางวัล Siriraj CoP of The Year

The Best of Knowledge Sharing : มีจำนวนสาระความรู้มากที่สุด ณ ปีงบประมาณนั้น

The Best of Knowledge Learning : มีจำนวนการดาวน์โหลดมากที่สุด ณ ปีงบประมาณนั้น

Siriraj CoP Popular Vote : ได้รับคะแนนโหวตในกิจกรรม Siriraj CoP Popular Vote มากที่สุด

Good Community of Practice : มีสาระความรู้เผยแพร่ผ่าน Siriraj KM website ของกลุ่ม CoP นั้น ตามเกณฑ์ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 02 419 9009, 9750 ต่อ 501-506

 

update : 8 มีนาคม 2565

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 5 Average: 3.6]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.