ศิริราชเภสัชสาร เดือนมีนาคม 2567

ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 6

สมาชิก : ทีมจัดการศึกษาศิริราช

รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ทีมจัดการศึกษาศิริราช มีดังนี้

เกี่ยวกับเรา : ทีมจัดการศึกษาศิริราช

ทีมจัดการศึกษาศิริราช (Education Team @ Siriraj)

Excel Trick How to Copy Paste Link จะวางข้อมูลที่ไหน แก้ปุ๊บ อัพเดทปั๊บ

สาระความรู้ดี ๆ จาก CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน

สมาชิก : นักศึกษาฝึกงานที่รัก/นักศึกษาฝึกงาน อนาคตคนศิริราช

รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ นักศึกษาฝึกงานที่รัก/นักศึกษาฝึกงาน อนาคตคนศิริราช มีดังนี้

เกี่ยวกับเรา : นักศึกษาฝึกงานที่รัก/นักศึกษาฝึกงาน อนาคตคนศิริราช

นักศึกษาฝึกงานที่รัก/นักศึกษาฝึกงาน อนาคตคนศิริราช (Dear Intern/As is an Intern.. To be an employee)

รายการยาที่อาจต้องหยุดก่อนผ่าตัด

รายการยาที่อาจต้องหยุดก่อนผ่าตัด อัพเดทเพิ่มเติม 08/03/2024 ยาเบาหวานกลุ่มSGLT-2 inhibitors แนะนำงด 3 วัน ก่อนผ่าตัด เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดเลือดเป็นกรดจากสารคีโตนโดยระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในค่าปกติ และให้เริ่มใช้ยาอีกครั้งเมื่อผู้ป่วยเริ่มรับประทานอาหารได้ตามปกติหลังผ่าตัด ดาวน์โหลดข้อมูล >>  

ศิริราชเภสัชสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 5

วิธีรวมข้อมูล Excel File จากทั้ง Folder มาเรียงต่อกัน ด้วย Power Query

สาระความรู้ดี ๆ จาก CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน เรื่อง วิธีรวมข้อมูล Excel File จากทั้ง Folder มาเรียงต่อกัน ด้วย Power Query […]

การเปลี่ยนตัวพิมพ์ข้อความใน Excel

สาระความรู้ดี ๆ จาก CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน