ฟังก์ชันใน Excel เบื้องต้น : IFERROR

สวัสดีสมาชิกชาว CoP ค่ะ ในเดือนพฤษภาคมนี้ มุมสบายสไตล์ต้นทุน ยังคงต่อกันที่การนำฟังก์ชั่นจาก Excel มาช่วยในการทำงาน โดยอาทิตย์นี้เป็นการใช้ฟังก์ชัน  “IFERROR” จากคุณกนกพร จิวโพธิ์เจริญ โดยฟังก์ชันนี้จะเป็นเหมือนการช่วย Recheck ว่าข้อมูลที่เราทำ […]

สมาชิก : เครือข่ายการจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย

เครือข่ายการจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย (Knowledge management research network) Views : 41

เกี่ยวกับเรา : เครือข่ายการจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย

เครือข่ายการจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย (Knowledge management research network) Views : 32

เทคนิคการใช้ Function ใน Excel

สวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลังนะคะเพื่อนๆชาว CoP ทุกท่าน หลังจากหยุดยาวพักผ่อนกันไปเต็มที่แล้ว แต่การเรียนรู้ของพวกเราไม่มีวันสิ้นสุดค่า ในเดือนเมษายนนี้ มุมสบายสไตล์ต้นทุน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการใช้ Function ใน Excel จากคุณสกุณา ต่ายจันทร์ โดยเป็นเทคนิคที่ Advance […]

ศิริราชเภสัชสาร เดือนเมษายน 2565

ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 7 เดือน เมษายน 2565 ที่มี ในรพ.ศิริราช มีอะไรในฉบับนี้… วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์: Fluarix® […]

ศิริราชเภสัชสาร เดือนมีนาคม 2565

ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 6 เดือน มีนาคม 2565 ที่มี ในรพ.ศิริราช มีอะไรในฉบับนี้… • IV compatibility: ความหมายและการแบ่งประเภท […]

ครอบฟันโลหะไร้สนิมในเด็ก

สาระความรู้ CoP การให้ความรู้ทางทันตกรรม เรื่อง : ครอบฟันโลหะไร้สนิมในเด็ก Views : 55

5 วิธี Export ข้อมูลจาก Tableau

สวัสดีเพื่อนสมาชิกชาว CoP ทุกท่านนะคะ วันนี้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน ได้หยิบยกเทคนิคในการทำงานสำหรับโปรแกรม Tableau ซึ่งในระยะหลัง ๆ เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น มีการเริ่มศึกษาการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในคณะฯ วันนี้คุณบุรินทร์ เลิศไพบูลย์ จึงได้นำเทคนิคในการ […]

คุณภาพข้อมูลรายงานทางการเงินและการเติบโตของกิจการ

สวัสดีเพื่อนสมาชิกชาว CoP ทุกท่านนะคะ วันนี้มุมสบายสไตล์ต้นทุน ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นเช่นเคยโดยในครั้งนี้เราได้เลือกเอาหัวข้อ “คุณภาพข้อมูลรายงานทางการเงินและการเติบโตของกิจการ” ผลงานวิจัยจากคุณสรินยา สุภัทรานนท์ สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก มาเป็นหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเป็นการศึกษาผลกระทบเชิงบวกในแต่ละมิติคุณภาพรายงานการเงิน ซึ่งหากเรามีข้อมูลรายการการเงินที่มีคุณภาพ ก็จะส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจที่ดีเช่นเดียวกันค่ะ […]