1. กระบวนการพัฒนางานบริการและระบบประกันสุขภาพ
 2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
 3. การบริหารจัดการ Outsource
 4. เครือข่ายการจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย (เฉพาะบุคลากรภายในคณะ)
 5. ชุมชนคนใช้งบฯ
 6. เทคนิคการทำความสะอาด
 7. ทีมจัดการศึกษาศิริราช (เฉพาะบุคลากรภายในคณะ) 
 8. นักศึกษาฝึกงานที่รัก/นักศึกษาฝึกงาน อนาคตคนศิริราช
 9. บริการงานสื่อสาร (15/02/2024)
 10. ผู้ประสานงานด้านการจัดประชุมวิชาการ
 11. ผู้ประสานงานด้านการผลิตตำราหนังสือทางวิชาการ
 12. ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอาจารย์
 13. มุมสบายสไตล์ต้นทุน
 14. แสง เสียง และอุปกรณ์