หลักการสร้างสื่อ เพื่อการสื่อสาร

บทความครั้งนี้ขอนำเสนอเนื้อหาสำคัญสำหรับ หลักการสร้างสื่อ Views : 6

การรับมือกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล

การรับมือกับความรุนแรง Views : 91

วีดิทัศน์ โลจิกโมเดล สำนักงานภาควิชา

เราจะพาทุกท่านไปพบกับ Views : 30

วีดิทัศน์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (Prevent Preterm in healthcare personnel)

เราจะพาไปทำความรู้จักกับ Views : 25

วีดิทัศน์ KM Inspiration ประจำปี 2565 : Fast & Feel เครียด เร็วแรงทะลุเวลา

KM Award 2022 Views : 19