วิดีทัศน์ Disease Specific Certification Siriraj DM Team

ศูนย์เบาหวานศิริราช (Siriraj Diabetes Center of Excellence หรือ Siriraj DM Team) Views : 15

วีดิทัศน์ พลังของการจัดการความรู้ โดย พว.นันทพร พ่วงแก้ว

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช มีการส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการจัดการความรู้ Views : 15

วิดีทัศน์ ความสำคัญของงานจัดการความรู้ในศิริราช (ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ)

การจัดการความรู้เป็นเรื่องสำคัญขององค์กร เป็นรากฐานที่จะทำให้องค์กรมีการพัฒนา Views : 13

สร้างเครือข่ายคนทำงานด้วยใจ กับ CoP การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง

เมื่อพูดถึงการจัดการความรู้ Views : 24

วีดิทัศน์ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้…ด้วยการจัดการความรู้ (งานการพยาบาลระบบงานหัวใจและหลอดเลือด)

วีดิทัศน์ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้…ด้วยการจัดการความรู้ (งานการพยาบาลระบบงานหัวใจและหลอดเลือด) โดย พว.สุดารัตน์ สัตย์ซื่อ ดาวน์โหลดวีดิทัศน์ได้ที่  Views : 14

บทความ จัดการความรู้สู่ความก้าวหน้า

“เมื่อใดก็ตามที่เราอยู่กับที่ เท่ากับเราถอยหลัง  Views : 38

บทความ ความสำคัญของการจัดการความรู้ในศิริราช

“ศิริราชเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดิน เป็นความหวังของผู้ป่วยและญาติ Views : 43

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 22 เรื่อง “People Safety ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ด้วยหัวใจการมีส่วนร่วม”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 Views : 21

วีดิทัศน์ การจัดการความรู้ในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

ในการนำเครื่องมือ KM ไปใช้ในฝ่ายการพยาบาล Views : 32

วีดิทัศน์ จัดการความรู้สู่ความเปลี่ยนแปลง

การจัดการความรู้เป็นเรื่องสำคัญ Views : 36