การสำรวจ LO index ประจำปี 2567
การจัดการความรู้ ศิริราช

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

งานจัดการความรู้ พร้อมให้คำปรึกษา และร่วมพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ สอบถามรายละเอียด โทร. 9 9009, 9 9750

การจัดการความรู้ (KM)

วีดิทัศน์ CoP เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลการกลืน
สาขากิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีการทำกิจกรร...
Read More
วีดิทัศน์ CoP กระบวนการพัฒนางานบริการและระบบประกันสุขภาพ
งานสิทธิประกันสุขภาพ มีพันธกิจหลัก 2 เรื่อง คือ
Read More
วีดิทัศน์ CoP กายภาพบำบัดศิริราช
CoP กายภาพบำบัดศิริราช มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานกายภา...
Read More

กิจกรรมการจัดการความรู้