ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

พร้อมให้คำปรึกษา ร่วมพัฒนากระบวนการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดการความรู้ โทร. 9 9009, 9 9750

การจัดการความรู้ (KM)

เคล็ดลับ…การทำงานได้ “งาน”
18May
การทำงานในองค์กร ไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาท หน้าที่ หรือ
Read More
บทความออนไลน์ เขียนยังไงให้คนอ่าน
18May
การเขียนบทความในปัจจุบัน นอกจากจะมีการเผยแพร่ในรูปแบบ...
Read More
สร้างนวัตกรรมด้วยการจัดการความรู้ ตอนที่ 2
14May
ในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องความหมาย ประเภท และกร...
Read More

เครือข่ายการจัดการความรู้