ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

พร้อมให้คำปรึกษา ร่วมพัฒนากระบวนการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดการความรู้ โทร. 9 9009, 9 9750