วิธีแก้ไขปัญหา Download บน Siriraj KM website
การจัดการความรู้ ศิริราช

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

งานจัดการความรู้ พร้อมให้คำปรึกษา ร่วมพัฒนากระบวนการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถามรายละเอียด โทร. 9 9009, 9 9750

การจัดการความรู้ (KM)

บทความ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพประจำปี 2563 ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์
13Dec
ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
Read More
บทความ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพประจำปี 2563 ผศ. พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์
13Dec
ผศ. พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
Read More
วีดิทัศน์ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพประจำปี 2563 ผศ. พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์
26Nov
ผศ. พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
Read More

เรื่องน่ารู้กับ Mr.KM