StarsRating
การจัดการความรู้ ศิริราช

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

งานจัดการความรู้ พร้อมให้คำปรึกษา และร่วมพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ สอบถามรายละเอียด โทร. 9 9009, 9 9750

เรื่องน่ารู้กับ Mr.KM