การจัดการความรู้ ศิริราช

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

งานจัดการความรู้ พร้อมให้คำปรึกษา และร่วมพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ สอบถามรายละเอียด โทร. 9 9009, 9 9750

การจัดการความรู้ (KM)

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 เรื่อง “Re-ignite จุดชนวนทำคุณภาพ”
บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24
Read More
โปสเตอร์นำเสนองาน HA National Forum ครั้งที่ 24
การประชุมวิชาการประจำปี
Read More

กิจกรรมการจัดการความรู้