1. กายภาพบำบัด ศิริราช
 2. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
 3. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยสตรีตั้งครรภ์นอกมดลูก (ectopic)
 4. การให้ความรู้ทางทันตกรรม
 5. ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 6. ความปลอดภัยในเรื่องยา
 7. ชุมชนนักปฏิบัติ ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
 8. ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง
 9. แผลและออสโตมี
 10. พยาบาลผู้ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (เฉพาะบุคลากรภายในคณะ) 
 11. โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
 12. วิจัยทางการพยาบาล
 13. เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลการกลืน
 14. ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด