KM Award 2566

รางวัล เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration ประจำปี 2566

เกณฑ์กิจกรรม KM Inspiration ประจำปี 2567

งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานผ่านเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration

KM Award 2565

รางวัล เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “เรียนรู้จากความเสี่ยง…ปรับเปลี่ยนสู่ความปลอดภัย” วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนางาน ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ […]

KM Award 2564

รางวัล เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การทำงานวิถีใหม่…แรงบันดาลใจจากภัยโควิด” วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน […]

KM Award 2562

รางวัล เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration ประจำปี 2562 เรื่องเล่ารูปแบบงานเขียน  ถอนฟันแล้วเป็นอัมพาต ความผิดพลาดที่ไม่คาดคิด ทันตแพทย์นิวัฒน์ พันธ์ไพศาล งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช ใจเขา […]

KM Award 2561

รางวัล เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration ประจำปี 2561 เรื่องเล่ารูปแบบงานเขียน  YOU’LL NEVER WALK ALONE นายพุฒินันท์ รังสรรค์โลหะกุล งานวิเทศสัมพันธ์ […]

KM Award 2560

ประกาศรางวัล เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration ประจำปี 2560 เรื่องเล่ารูปแบบงานเขียน  ก้าวอย่าง.. มุ่งมั่น สู่ฝั่งฝัน เพื่อ…ผู้ป่วยของเรา ควันหลงของเงามืด สร้างงานด้วยพลังของทีม พลังที่ยิ่งใหญ่ […]

KM Award 2559

ประกาศรางวัล เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration ประจำปี 2559 เรื่องเล่ารูปแบบงานเขียน  จากแรงบันดาลใจสู่ใจบันดาลแรง นางสาวพัชรา ลิ้มอำไพ หน่วยจิตวิทยาการปรึกษาและนันทนาการบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตะวันสีทอง นางสาวจงจิตร […]