รายการยาที่อาจต้องหยุดก่อนผ่าตัด

รายการยาที่อาจต้องหยุดก่อนผ่าตัด อัพเดทเพิ่มเติม 08/03/2024 ยาเบาหวานกลุ่มSGLT-2 inhibitors แนะนำงด 3 วัน ก่อนผ่าตัด เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดเลือดเป็นกรดจากสารคีโตนโดยระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในค่าปกติ และให้เริ่มใช้ยาอีกครั้งเมื่อผู้ป่วยเริ่มรับประทานอาหารได้ตามปกติหลังผ่าตัด ดาวน์โหลดข้อมูล >>  

SiCTT by MEWS For Exposure Keratopathy Prevention

โครงการ “Siriraj Concurrent Trigger Tools by Modified Early Warning Signs

SiCTT : Postpartum Hemorrhage (PPH) แนวปฏิบัติการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด

งานการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เรียนรู้จากประสบการณ์…เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว

เรียนรู้จากประสบการณ์…เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว เรียบเรียงโดย วิจิตรา นุชอยู่ งานจัดการความรู้ ที่ปรึกษาด้านเนื้อหา ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณะบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการพัฒนาเครื่องมือ Siriraj Concurrent Trigger Tool […]

SiCTT : แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นจากสาเหตุที่ป้องกันได้

การบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก

คำแนะนำเรื่องยา สำหรับผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษา หรือมีนัดผ่าตัดในโรงพยาบาลศิริราช

SiCTT : แนวทางการตาม Code D-delta สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่รับการรักษาในโรงพยาบาลและห้องฉุกเฉิน ที่มีภาวะใส่ท่อช่วยหายใจยาก โรงพยาบาลศิริราช

การบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก

SiCTT : Fall Prevention in Adult Hospitalized Patient

การบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล Siriraj Concurrent Trigger Tool by Modified Early Warning Signs (SiCTT by MEWS) เรื่อง […]

บริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกด้วย Siriraj Concurrent Trigger Tool (บทความ)

บริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกด้วย Siriraj Concurrent Trigger Tool (SiCTT)