ทรัพย์สินทางปัญญา (Infographic)

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างสรรค์โดยการจ้าง หรือในความควบคุมของมหาวิทยาลัย สิทธิจะตกเป็นของมหาวิทยาลัย ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นภายหลัง ผู้ประดิษฐ์ตลอดจนต้นสังกัดของผู้ประดิษฐ์ จะได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554 การจดทะเบียนสิทธิบัตร การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร สิ่งสำคัญที่ควรทราบในการจดทะเบียน ข้อมูลลิขสิทธิ์ คลิกดาวน์โหลดไฟล์ Views […]

วิดีทัศน์ : การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมสำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ / โรคติดต่ออันตราย Code E 

วิดีทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการสอน Views : 590

คู่มือทรัพย์สินทางปัญญา (แผ่นพับ)

คู่มือทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย งานพัฒนาและสร้างประโยชน์จากนวัตกรรม และเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา คณะฯ Views […]

การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยผู้ใหญ่

Views : 1,108

คำแนะนำสำหรับการระงับปวดหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลศิริราช

Views : 1,223

แนวปฏิบัติการเจาะเลือดเพื่อเพาะเชื้อและการเพาะเชื้อก่อโรคจากเลือด

Views : 2,656