วิดีโอ การรายงานผล Complete Blood Count และข้อควรระวัง

สื่อความรู้นี้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำงาน

ทรัพย์สินทางปัญญา (Infographic)

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างสรรค์โดยการจ้าง หรือในความควบคุมของมหาวิทยาลัย สิทธิจะตกเป็นของมหาวิทยาลัย ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นภายหลัง ผู้ประดิษฐ์ตลอดจนต้นสังกัดของผู้ประดิษฐ์ จะได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล การจดทะเบียนสิทธิบัตร การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร สิ่งสำคัญที่ควรทราบในการจดทะเบียน ข้อมูลลิขสิทธิ์   คลิกดาวน์โหลดไฟล์

วิดีทัศน์ : การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมสำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ / โรคติดต่ออันตราย Code E 

วิดีทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการสอน

คู่มือทรัพย์สินทางปัญญา (แผ่นพับ)

คู่มือทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย งานพัฒนาและสร้างประโยชน์จากนวัตกรรม และเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา คณะฯ

การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยผู้ใหญ่

คำแนะนำสำหรับการระงับปวดหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลศิริราช