ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2567
มีอะไรในฉบับนี้…

  • ยาใหม่: ยาเม็ดคุมกำเนิดสูตรใหม่ drospirenone+estetrol (nextstellis™)
  • กระบวนการปฏิบัติงาน สำหรับการสั่งใช้ยหรือกลุ่มยาที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้
  • การบริหารยา: Human coagulation factor VIII (Adynovate®)
  • High Priority Serious Drug Interaction: Mercaptopurine (6-MP) VS Allopurinol และ febuxostat
  • พิษวิทยา: Polyethylene glycol – electrolyte solution (PEG-ES)

ดาวน์โหลด ศิริราชเภสัชสาร เดือนพฤษภาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร. 0 2419 7007
Medication Reconciliation (MR) โทร. 0 2419 6964
เรื่องแพ้ยา และประวัติการแพ้ยา โทร. 0 2419 9555
ติดตามฉบับอื่น ๆ ได้ที่ ศิริราชเภสัชสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.