ภาวะลองโควิด (Long Covid)

สาระความรู้กลุ่ม CoP Views : 16

10 เทคนิคการใช้ Google

ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าทุกวันนี้การใช้งาน Google มีส่วนช่วยให้ชีวิตเราๆนั้นง่ายขึ้นมากๆ อยากทราบอะไร อยากรู้อะไร สามารถหาในนี้ได้แทบจะทั้งหมด แต่การค้นหา จะง่ายและได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า จาก 10 เทคนิคการใช้ Google ที่คุณหนึ่งฤทัย ต่อสุวรรณ นำมาฝากในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือน […]

แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557

แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557 Views : 221

Step To Copy & “ความรู้เกี่ยวกับ บัตรประจำตัวประชาชน”

สาระความรู้กลุ่ม CoP Views : 40

เกี่ยวกับเรา : ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอาจารย์

ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอาจารย์ (Academic Affairs Development Coordinator) Views : 23

สมาชิก : ผู้ประสานงานด้านการผลิตตำราหนังสือทางวิชาการ

รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ผู้ประสานงานด้านการผลิตตำราหนังสือทางวิชาการ มีดังนี้ Views : 15

Quality Fair ประจำปี 2565 เรื่อง “Metaverse in Education & Healthcare Service”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565 เรื่อง “Metaverse in Education & Healthcare Service” วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน […]

คนพิการกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ มีอะไรบ้าง…?

สาระความรู้กลุ่ม CoP Views : 75

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ผู้ป่วยต่างชาติ กรณีผู้ป่วยใน ต้องทำอย่างไร…?

สาระความรู้กลุ่ม CoP Views : 36

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการเปลี่ยนประเภทสิทธิย่อย คนพิการ ในระบบ สปสช. ต้องเตรียมอะไรบ้าง???

สาระความรู้กลุ่ม CoP Views : 80