กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โลจิกโมเดล สำนักงานภาควิชา ครั้งที่ 3

แล้วเราก็เดินทางมาถึงครึ่งทางในการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติของกลุ่มบุคลากรที่สังกัดสำนักงานภาควิชา Views : 19

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โลจิกโมเดล สำนักงานภาควิชา ครั้งที่ 2

แม้สถานการณ์โควิด-19 จะยังไม่คลี่คลาย แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมของเรา Views : 17

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โลจิกโมเดล สำนักงานภาควิชา ครั้งที่ 1

วันที่ 17 ธันวาคม ถือเป็นจุดเริ่มต้นออกเดินทางเข้าสู่ชุมชนนักปฏิบัติ Views : 14

การทิ้งเข็ม อุปกรณ์ฉีดยา และแผ่นตรวจ น้ำตาลปลายนิ้ว สำหรับผู้เป็นเบาหวาน

การจัดการความรู้ CoP ชุมชนนักปฏิบัติ ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน Views : 21

นวัตกรรม พัดห่วงใย ปลอดภัยน้ำตาลต่ำ/สูง

การจัดการความรู้ CoP ชุมชนนักปฏิบัติ ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน Views : 30

ความสัมพันธ์ของที่นอนกระจายแรงกด และระยะเวลาการพลิกตะแคงตัว

ความรู้ CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy) Views : 32

การใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวหนังที่มี Zinc Oxide เป็นส่วนประกอบ

Video ความรู้ CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy) Views : 27

เรื่องเล่าจากใจ ปี 2021

เรื่องเล่าจากใจ ปี 2021 Views : 26

การปฏิบัติตัวหลังถอนฟันหรือผ่าตัดในช่องปาก

สาระความรู้ CoP การให้ความรู้ทางทันตกรรม เรื่อง : การปฏิบัติตัวหลังถอนฟันหรือผ่าตัดในช่องปาก Views : 22

หนังสือมรณะเวชกรรม (Audiobooks)

จากที่หนังสือมรณเวชกรรม ของศูนย์บริรักษ์ ศิริราช Views : 49