สร้างเครือข่ายคนทำงานด้วยใจ กับ CoP การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง

เมื่อพูดถึงการจัดการความรู้ Views : 24

บทความ จัดการความรู้สู่ความก้าวหน้า

“เมื่อใดก็ตามที่เราอยู่กับที่ เท่ากับเราถอยหลัง  Views : 38

บทความ ความสำคัญของการจัดการความรู้ในศิริราช

“ศิริราชเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดิน เป็นความหวังของผู้ป่วยและญาติ Views : 43

อำนวยความรู้ พร้อมการเรียนรู้

พว. กาญจนา รุ่งแสงจันทร์ พยาบาลออสโตมีและแผล Views : 96

พลังของการจัดการความรู้

พว.นันทพร พ่วงแก้ว ฝ่ายการพยาบาลฯ ได้นำกลยุทธ์ Siriraj Link – Share – Learn Views : 179

การแก้ปัญหาด้วย Divergent Thinking และ Convergent Thinking

การจัดการความรู้ในการทำงานนั้น กระบวนการคิดแก้ปัญหานับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะการคิดทำความเข้าใจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง เนื่องจากยังไม่พบปัญหาที่แท้จริง หรือการวิเคราะห์ปัญหายังหารากปัญหาที่แท้จริงไม่ได้ จึงไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ อีกประการหนึ่งคือ ไม่รู้วิธีแก้ปัญหา ทำให้ยังพบปัญหา หรือกระบวนการนั้น ๆ ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ […]

เรียนรู้จากประสบการณ์…เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว

เรียนรู้จากประสบการณ์…เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว เรียบเรียงโดย วิจิตรา นุชอยู่ งานจัดการความรู้ ที่ปรึกษาด้านเนื้อหา ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณะบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการพัฒนาเครื่องมือ Siriraj Concurrent Trigger Tool […]

จัดการความรู้ (KM) อย่างไร ให้สำเร็จ

จัดการความรู้ (KM) อย่างไร ให้สำเร็จ เรียบเรียงโดย เอกกนก  พนาดำรง “การจัดการความรู้” (Knowledge Management) Views : 551

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนพื้นที่เสมือนในสถานการณ์โควิด-19

เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนพื้นที่เสมือน Views : 403