บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 เรื่อง “SHA Facilitator Story & talk”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 Views : 150

Quality Fair ประจำปี 2565 เรื่อง “ทักษะทันยุค แสนสนุก สุขสำเร็จทั้งองค์กร”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ Views : 83

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 ปาฐกถาพิเศษ “Synergy for Safety and Well-being”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 Views : 137

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 เรื่อง “2P-Safety Goals กับมาตรฐานสำคัญจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของทุกคน”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 Views : 193

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 เรื่อง “People Engagement to Healthcare System ทำอย่างไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพ”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 Views : 133

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 เรื่อง “Value-based Healthcare Re-design for Advanced HA-IT with TMI”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 Views : 74

บทเรียน Disease Specific Certification Siriraj Acute Myeloid / Lymphoblastic Leukemia (SiAML)

รศ. นพ.วีรภัทร โอวัฒนาพานิช Views : 92

บทเรียน เรื่องเล่าจากความรุนแรง

งานจัดการความรู้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทีม SiCTT Views : 83

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 เรื่อง “การสร้างทีมแห่งพลังร่วม : How to Create A Synergy Between Different Generations in Your Team?”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 Views : 152

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 เรื่อง “Work life balance for Patient and Personal Safety”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 Views : 248