บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 เรื่อง “Re-ignite จุดชนวนทำคุณภาพ”

บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 เรื่อง “2 คน 2 คมคิดกับชีวิตและงานบันดาลสุขภาวะ”

บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 เรื่อง “ศิลปะผู้นำ Data Culture to Data Strategy for Hospital Leaders”

บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 เรื่อง “Learn from Good Practice: Benchmark อย่างไรให้ปัง ปัง ปัง”

บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 เรื่อง “Learn and share with the legend of quality จากเริ่มต้น สู่ตั้งต้น จนเติบโต”

บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24

สรุปประเด็นการประชุมวิชาการ CNMI Quality Forum 2023 “ประสบการณ์ การบริหารจัดการระบบงานคุณภาพในโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ Knowledge Sharing : Integration Hospital Standard JCI, HA, ISO”

สรุปประเด็นการประชุมวิชาการ CNMI Quality Forum 2023

สรุปประเด็นการประชุมวิชาการ CNMI Quality Forum 2023 “ประสบการณ์การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนแพทย์ระดับสากล : Academic Medical Center Hospital Standards”

สรุปประเด็นการประชุมวิชาการ CNMI Quality Forum 2023

Quality Conference ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง “How to use ChatGPT and Bard for happier life in R2R”

บทเรียนการประชุมวิชาการคุณภาพ

บทความ เส้นทางสู่สังคมที่ปราศจากโรคหลอดเลือดสมอง

รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์

Quality Fair ประจำปี 2566 เรื่อง “องค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม : Green workplace working towards sustainability”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ