สาระความรู้ CoP ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
เรื่อง การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ

คู่สมรสที่ต้องการมีบุตรควรได้รับข้อมูล ความรู้ คำแนะนำ ปรึกษา และบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ ดังนี้

    1. การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย
    2. การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ
    3. การไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย

คลิกดาวน์โหลด >> การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ (668 downloads)

 

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 1 Average: 1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.