คณะฯ มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงมีการจัดอบรม “การสกัดและบันทึกความรู้ สไตล์ Siriraj KM” ประจำปี  2562 เพื่อพัฒนาทักษะให้บุคลากรแกนหลักที่ดูแลด้านคุณภาพคณะฯ กลุ่ม CoP และเลขาภาควิชาต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคนิคและหลักการบันทึกความรู้ ได้ฝึกทักษะและเทคนิค เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเรียนรู้ สามารถถอดและบันทึกบทเรียนที่เป็นความรู้สำคัญของคณะฯ

อบรมเสริมทักษะการบันทึก รุ่น 5/2562

อบรมเสริมทักษะการบันทึก รุ่น 4/2562

อบรมเสริมทักษะการบันทึก รุ่น 3/2562

อบรมเสริมทักษะการบันทึก รุ่น 2/2562

อบรมเสริมทักษะการบันทึก รุ่น 1/2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.