ขอเชิญรับชม วิดีโอสาธิต การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม

สำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง

 

สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีความสามารถลดลง

จัดทำโดย สาขากายภาพบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 2 Average: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.