ข้อปฎิบัติ “การใช้ห้องสุขาให้ปลอดเชื้อโรค” ปลอดภัยห่างไกล COVID-19

  1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้าห้องสุขา
  2. เข้าแถว-เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร
  3. ทำความสะอาดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าห้องสุขา
  4. ปิดฝาโถชักโครกก่อนกดน้ำ ก่อน-หลังใช้งาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและไวรัส
  5. ไม่เหยียบฝารองนั่งชักโครก ไม่ฉีดหรือราดน้ำลงพื้น ไม่ขีดเขียนตามผนัง ไม่สูบบุหรี่ภายในห้องสุขา
  6. ใช้ทิชชู่ในการทำธุระแต่พอดี และไม่ทิ้งขยะหรือทิชชู่ลงในโถชักโครก
  7. กดชักโครก ราดน้ำทำความสะอาดโถชักโครกหลังใช้เสร็จให้เรียบร้อย
  8. ตรวจสอบทรัพย์สินของมีค่าก่อนออกจากห้องสุขาทุกครั้ง
  9. ทำความสะอาดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล หลังจากใช้ห้องสุขาทุกครั้ง

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม >> 9 ขั้นตอนการใช้ห้องสุขาให้ปลอดเชื้อโรค (65 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.