สวัสดีเดือนแรกของปี 2565 เพื่อนสมาชิกชาว CoP ทุกท่านนะคะ วันนี้มุมสบายสไตล์ต้นทุน ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยในปีนี้เราจะเริ่มด้วยการตามกระแสเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเราได้นำเอาผลการสำรวจพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วง COVID-19 มาเป็นหัวข้อข้องเราในวันนี้ เป็นเรื่องใกล้ตัวมากและมันก็ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเปลี่ยนไปมากจริงๆ ขอบคุณ งานวิจัยจาก คุณพชร สุขวิบูลย์ นักศึกษาโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 10 Average: 4.8]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.