สาระความรู้กลุ่ม CoP กระบวนการพัฒนางานบริการและระบบประกันสุขภาพ
(Development of Service And Health Benefit Systems)

เรื่อง Step To Copy & “ความรู้เกี่ยวกับ บัตรประจำตัวประชาชน”

การถ่ายเอกสาร แบบด่วนได้…ไม่ยาก..!! Step To Copy ด้วย SHARP MX-M464  และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ที่ควรพึงระมัดระวัง และรอบคอบให้มากขึ้น

อ่านเอกสารเพิ่มเติม >> Step To Copy & “ความรู้เกี่ยวกับ บัตรประจำตัวประชาชน” (74 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.