ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 14 Management Excellence for HRO : ขยะที่หลากหลายจัดการอย่างไรให้ปลอดภัย

วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผศ. นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผศ. นพ.ธีระ กุลลดาเรืองไกร  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พัฒนา พันธ์ประสิทธิเวช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สุวภา ทองศุภโชค  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> ขยะที่หลากหลายจัดการอย่างไรให้ปลอดภัย (42 downloads)

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.