บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 เรื่อง “SHA Facilitator Story & talk”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 Views : 155

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 ปาฐกถาพิเศษ “Synergy for Safety and Well-being”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 Views : 138

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 เรื่อง “2P-Safety Goals กับมาตรฐานสำคัญจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของทุกคน”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 Views : 194

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 เรื่อง “People Engagement to Healthcare System ทำอย่างไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพ”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 Views : 133

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 เรื่อง “Value-based Healthcare Re-design for Advanced HA-IT with TMI”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 Views : 74

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 เรื่อง “การสร้างทีมแห่งพลังร่วม : How to Create A Synergy Between Different Generations in Your Team?”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 Views : 152

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 เรื่อง “Work life balance for Patient and Personal Safety”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 Views : 248

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 เรื่อง “3P-Safety in the Next Chapter”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 Views : 1,029

Quality Fair ประจำปี 2565 เรื่อง “Personal OKRs จากการพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จขององค์กร”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ Views : 123

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 22 เรื่อง “People Safety ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ด้วยหัวใจการมีส่วนร่วม”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 Views : 295