ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม 2565 ที่มี ในรพ.ศิริราช
มีอะไรในฉบับนี้…

วัคซีนรายการใหม่

  • คู่มือการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง  (High Alert Drug; HAD) ฉบับปรับปรุงใหม่ กันยายน 2564
  • Pitfall สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ HAD
    1. Insulin: การเขียนสั่งยา และ ชื่อการค้าที่ชวนสับสน
    2. Heparin: ความแรง วิธีบริหารยาและความคงตัวของยา
    3. Morphine: รูปแบบยา ความแรง และวิธีบริหารยา
    4. Hydroxyurea: ชื่อพ้องที่ควรรู้

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> ศิริราชเภสัชสาร เดือนมกราคม 2565 (85 downloads)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร. 0 2419 7007
Medication Reconciliation (MR) โทร. 0 2419 6964
เรื่องแพ้ยา และประวัติการแพ้ยา โทร. 0 2419 9555
ติดตามฉบับอื่น ๆ ได้ที่ ศิริราชเภสัชสาร

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 2 Average: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.