Video การจัดการความรู้กลุ่ม CoP บริการงานสื่อสาร (communication)
Eko Call for Siriraj วิธีการเปิดและล็อกอินเข้าใช้งาน Application Eko Call

ดาวน์โหลดวิดีโอ
วิธีการเปิดและล็อกอินเข้าใช้งาน Application Eko Call (22 downloads)

 

สงวนสิทธิ์ ห้ามทำสำเนา ทำการเปลี่ยน หรือทำขึ้นใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต จากคณะแพทยศาสตร์ศศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสื่อสาร โทร. 0-2414-0997

 

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.