มีอะไรในฉบับนี้

  • RDU ของการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบใน Antibiotic prophylaxis in vaginal delivery of normal term labor
  • การบริหารยา KCl inj และ K2HPO4 inj ระวังความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา octreotide inj
  • การใช้ oseltamivir ในโรคไข้หวัดใหญ่

>>คลิกดาวน์โหลด<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.