ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 7 เดือน เมษายน 2567
มีอะไรในฉบับนี้…

  • ยาใหม่: Fremanezumab (AJOVY®)
  • Update: ตารางการให้วัคซีนในเด็กและวัยรุ่นไทย พ.ศ. 2567 : สรุปการปรับเปลี่ยน
  • การบริหารยา: Rituximab inj.
  • High Priority Serious Drug Interaction: Azathioprine VS Allopurinol, Febuxostat และ Ribavirin
  • พิษวิทยา: การเกิดพิษจากถ่านกระดุม

ดาวน์โหลด ศิริราชเภสัชสาร เดือนเมษายน 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร. 0 2419 7007
Medication Reconciliation (MR) โทร. 0 2419 6964
เรื่องแพ้ยา และประวัติการแพ้ยา โทร. 0 2419 9555
ติดตามฉบับอื่น ๆ ได้ที่ ศิริราชเภสัชสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.