บทเรียนจากการประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 8/2558
เรื่อง “ถอดบทเรียนปัญหาเชื้อดื้อยา VRE : พลิกวิกฤตสู่โอกาสพัฒนา”
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> ถอดบทเรียนปัญหาเชื้อดื้อยา VRE : พลิกวิกฤตสู่โอกาสพัฒนา (89 downloads )

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการได้ที่
เว็บไซต์ของงานพัฒนาคุณภาพ ในส่วนของ เมนู Download เอกสาร
www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.