บทเรียนจากการประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2558
เรื่อง “Together We Can Lean Thailand Award”
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.45 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> Together We Can Lean Thailand Award (43 downloads )

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการได้ที่
เว็บไซต์ของงานพัฒนาคุณภาพ ในส่วนของ เมนู Download เอกสาร
www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.