กลุ่มชุนชนนักปฏิบัติโลจิกโมเดล สำนักงานภาควิชาได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาวิธีการ และรูปแบบการจัดเก็บผลลัพธ์โลจิกโมเดล (Logic Model) สำนักงานภาควิชา ขึ้น

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทรศัพท์ 02 419 9856
คุณจารุเดช หรือ คุณบริรรักษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.