แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หมายถึง เป็นวิธีปฎิบัติในกระบวนการธุรกิจ ซึ่งมีส่วนอย่างยิ่งในการทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยผลลัพธ์ในการดำเนินการที่เป็นเลิศ สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร


แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (2724 downloads)

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 9 Average: 4.2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.