สวัสดีครับ! ถามมา-ตอบไป กับ Mr.KM วันนี้ เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภาควิชา/หน่วยงานของท่านร่วมกัน เพื่อการพัฒนาองค์กร และคณะฯ ของเราให้เป็นเลิศและยั่งยืนกันนะครับ หรือท่านใดมีเรื่องดี ๆ ที่อยากเล่า ก็มาเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังกันได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่น “หน่วยงานของเพื่อน ๆ มีการสร้างแนวปฏิบัติ หรือนวัตกรรมอะไรบ้าง ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานประจำ”
          สำหรับหน่วยงาน KM ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในศิริราชเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างไม่หยุดยั้ง ก็ได้มีการสร้างแนวปฏิบัติ หรือนวัตกรรม เช่น ระบบการติดตามข้อมูลผลลัพธ์การดำเนินงานจากทีม เพื่อติดตามกระบวนการตั้งแต่ Input จนถึง Output แล้วหน่วยงานของเพื่อน ๆ เป็นอย่างไรกันบ้างครับ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านช่องทาง Comment ได้นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.