วิดีทัศน์ : การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมสำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ / โรคติดต่ออันตราย Code E 

วิดีทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการสอน Views : 1,505

การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยผู้ใหญ่

Views : 1,560

แนวปฏิบัติการเจาะเลือดเพื่อเพาะเชื้อและการเพาะเชื้อก่อโรคจากเลือด

Views : 4,250