วิดีทัศน์ : การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมสำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ / โรคติดต่ออันตราย Code E 

วิดีทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการสอน

การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยผู้ใหญ่

แนวปฏิบัติการเจาะเลือดเพื่อเพาะเชื้อและการเพาะเชื้อก่อโรคจากเลือด