รับศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

         เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง กระบวนการเปรียบเทียบและประสานรายการยา (Medication […]