บทเรียน Disease Specific Certification Siriraj Acute Myeloid / Lymphoblastic Leukemia (SiAML)

รศ. นพ.วีรภัทร โอวัฒนาพานิช Views : 92

บทเรียน เรื่องเล่าจากความรุนแรง

งานจัดการความรู้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทีม SiCTT Views : 83

การรับมือกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล

การรับมือกับความรุนแรง Views : 318

บทความ จากการเรียนรู้ สู่การแบ่งปัน กับ CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน

CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน Views : 173

บทความ จากการเรียนรู้ สู่การแบ่งปัน กับ CoP บริการงานสื่อสาร

CoP บริการงานสื่อสาร Views : 222

บทความ ต่อยอดประสบการณ์ สู่การพัฒนากระบวนการทำงาน กับ CoP วิจัยทางการพยาบาล

CoP วิจัยทางการพยาบาล เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีการจัดกิจกรรม CoP อย่างต่อเนื่อง Views : 425

บทความ เรียนรู้และแบ่งปัน กับ CoP ชุมชนคนใช้งบฯ

จุดเริ่มต้นในการจัดตั้ง CoP ชุมชนคนใช้งบฯ Views : 158

บทความ สร้างเครือข่ายคนทำงานด้วยใจ กับ CoP การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง

เมื่อพูดถึงการจัดการความรู้ Views : 242

CoP น้องใหม่ “แสง เสียง และอุปกรณ์”

Views : 459

CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง CoP of the year : The Best of Knowledge Learning…3 ปีซ้อน

Views : 307