บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 22 เรื่อง “เคลียร์ทุกเรื่องกับเพื่อนคุณภาพ: The Virtual Big Room”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22

Quality Fair ประจำปี 2563 เรื่อง “ก้าวต่อไปของการจัดการคุณภาพศิริราช หลังวิกฤตโควิด”