ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิต ทั้งการสื่อสารและการทำงาน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ทำให้หลายองค์กรมีการทำงานที่บ้าน (Work from home) มากขึ้น โดยมีการใช้บริการออนไลน์ และนำโปรแกรมต่าง ๆ เข้ามาใช้ เพื่อให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันมีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำงานออนไลน์ร่วมกันเปรียบได้กับเครื่องมือชนิดหนึ่งของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ที่เรียกว่า Collaborative virtual workspace ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี หรือ IT มาใช้ในการทำงานร่วมกันบนพื้นที่เสมือนจริง เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้แม้จะอยู่คนละพื้นที่ หรือคนละเวลา ตัวอย่างการทำงานร่วมกันบนพื้นที่เสมือนจริง เช่น การประชุมทางเสียงหรือวิดีโอ (Audio/video conferencing) การใช้งานเอกสารร่วมกัน (Document sharing) และการแก้ไขข้อมูลร่วมกัน (Collaborative editing) เป็นต้น

ปัจจัยความสำเร็จของการทำงานออนไลน์ร่วมกัน

  • การสนับสนุนเครื่องมือ
  • การเสริมทักษะความรู้
  • การสร้างข้อตกลงการทำงาน
  • การสะท้อนผลประโยชน์ร่วม

ข้อควรระวังจากการทำงานบนพื้นที่ออนไลน์

  • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  • การออนไลน์ไม่สามารถใช้ได้กับทุกรูปแบบงาน
  • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม >> ทำงานออนไลน์ร่วมกันอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ (180 downloads)  

เรียบเรียงโดย
นางสาวชลิตา มิ่งขวัญ
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ที่ปรึกษาด้านเนื้อหา
ศาตราจารย์ดวงมณี เลาหประสิทธิพร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 3 Average: 4.7]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.