ในปัจจุบันมีการนำ Notebook มาใช้งานการเรียนการสอนงานพรีเซ็นต์ต่าง ๆ มากขึ้นผู้ผลิต Notebook หลายยี่ห้อได้ออกแบบตัวเครื่องให้มีขนาดเล็กบาง เบา พกพาได้สะดวกโดยตัด Port เชื่อมต่อบางช่องออกและเปลี่ยนไปใช้ช่อง USB-C หรือช่อง Thunderbolt 3 หรือ 4 แทน ทางกลุ่ม CoP แสง เสียง และอุปกรณ์ จึงขอนำเสนอบทความสำหรับการเลือก Hub แปลงสัญญาณ Port ชนิดต่าง ๆ สำหรับ Notebook เพื่อให้เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ เจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเลือก Hub แปลงสัญญาณต่าง ๆ ที่ต้องการนำมาใช้เชื่อมต่อ Notebook กับอุปกรณ์ภายในห้องประชุมได้อย่างเหมาะสม

ซึ่งก่อนที่จะทำการเลือก Hub แปลงสัญญาณมาทำความรู้จักกับตัวอย่างและหน้าที่ของ Port เชื่อมต่าง ๆ ที่มีอยู่บนเครื่อง Notebook

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ HUB แปลงสัญญาณ สำหรับ Notebook (45 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.