การบันทึกเสียงนอกสถานที่ ด้วยไมโครโฟนคุณภาพสูง

การติดตั้งไมโครโฟนคล้องหู Ear Hook Microphone

ในงานกิจกรรมที่ต้องการให้เสียงบรรยาย

ตัวแปลง HDMI สำหรับ IPAD

          IPAD เป็นแท็บเล็ตที่มีน้ำหนักน้อยสะดวกแก่พกพา สามารถใช้ IPAD พรีเซนต์งานออกตามห้องเรียนหรือห้องประชุมต่าง ๆ โดยใช้ตัวแปลง HDM Iสำหรับ IPAD […]

วิดีโอ ถ่ายวิดีโอด้วยมือถือ ตอน วิธีต่อไมโครโฟน กับ Audio Interface เข้ากับมือถือ

วิดีโอ How to เลือกไมค์สำหรับประชุมออนไลน์ให้เข้ากับ PC

ชนิดของไมโครโฟน และรูปแบบการรับเสียง ของไมโครโฟน (Polar pattern)

ตัวแปลงสัญญาณภาพและเสียง Notebook เป็น HDMI