ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ SELECx หัวข้อ กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) หรือ คลิกดาวน์โหลด สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเท่านั้น!

หลักสูตรอบรม รู้ลึก รู้ไว ใส่ใจ เงินจัดสรรฯ

หลักสูตรอบรม รู้ลึก รู้ไว ใส่ใจ เงินจัดสรรฯ

หลักสูตรอบรม การตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน

หลักสูตรอบรม การตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน

งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และรับรางวัล TQM Best Practices ปี 2563

งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และรับรางวัล TQM Best Practices ปี 2563 จากมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย (Foundation for TQM Promotion in […]
การตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน

คลิปวิดีโอ การตรวจสอบ หลักฐานการจ่ายเงิน

รับชม คลิปวิดีโอ การตรวจสอบ หลักฐานการจ่ายเงิน 1 รับชม คลิปวิดีโอ การตรวจสอบ หลักฐานการจ่ายเงิน 2

ก้าวสู่ยุค 4.0 ไปพร้อมกับ APP เชื่อมโยงสื่อสารย่อโลกไว้ในมือถือ

CoP ชุมชนคนใช้งบฯ