ชุมชนนักปฏิบัติ แผลและออสโตมี (wound and ostomy) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “ทำแผลอย่างไร ให้เจ็บน้อยที่สุด” เพื่อเผยแพร่วิธีการทำแผลผิวหนังเปิด และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปิดแผลที่ทำให้เจ็บน้อยที่สุด โดยให้คำอธิบายถึงลักษณะของแผลผิวหนังเปิด วิดีโอสาธิตการทำแผลผิวหนังเปิดที่ถูกต้อง การเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยเจ็บน้อยที่สุด สิ่งสำคัญที่ควรระวังเมื่อมีแผลผิวหนังเปิด และการสังเกตสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าแผลอาจมีการติดเชื้อเฉพาะที่

สงวนสิทธิ์ ห้ามทำสำเนา ทำการเปลี่ยน หรือทำขึ้นใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต จากคณะแพทยศาสตร์ศศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมพยาบาลออสโตมีและแผล ศิริราช

ผู้จัดทำ
นางเรือนแก้ว  จางกิตติรัตน์        (งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
นางสาวผกากรอง  สุวรรณชัย      (งานการพยาบาลปฐมภูมิ)
นางสาวนพเก้า  ชนะภัย            (งานการพยาบาลผ่าตัด)

ผู้จดบันทึก/ผู้ตรวจสอบเนื้อหา/Facilitator
พว.กาญจนา รุ่งแสงจันทร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
owcsiriraj@gmail.com

ชุมชนนักปฏิบัติ แผลและออสโตมี (wound and ostomy) ขอขอบคุณ คณะกรรมการคลินิกออสโตมีและแผล ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ที่ร่วมตรวจสอบความถูกต้องของสาระความรู้ งานจัดการความรู้ และ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในความร่วมมือเพื่อจัดทำวิดีโอชุดนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.