รายการสมุนไพรที่ต้องหยุดก่อนการผ่าตัด อัพเดทเพิ่มเติม 28/05/2024

สมุนไพรที่ต้องหยุดก่อนการผ่าตัด

 • กระเทียม (Garlic) แนะนำให้หยุดก่อนผ่าตัด 14 วัน
 • ขิง (Ginger) แนะนำให้หยุดก่อนผ่าตัด 14 วัน
 • ขมิ้นชัน (Tumeric) แนะนำให้หยุดก่อนผ่าตัด 14วัน
 • ตังกุย (Dong Quai) แนะนำให้หยุดก่อนผ่าตัด 14 วัน
 • ถั่งเช่า (Cordyceps) แนะนำให้หยุดก่อนผ่าตัด 14 วัน
 • แปะก๊วย (Ginkgo) แนะนำให้หยุดก่อนผ่าตัด 14 วัน
 • โสม (Ginseng) แนะนำให้หยุดก่อนผ่าตัด 14 วัน
 • ฟ้าทะลายโจร (Kariyat) แนะนำให้หยุดก่อนผ่าตัด 14 วัน
 • มะระขี้นก (Bitter melon) แนะนำให้หยุดก่อนผ่าตัด 14 วัน
 • กัญชา (Cannabidol) แนะนำให้หยุดใช้
 • กระท่อม (Kratom) แนะนำให้หยุดใช้

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องหยุดก่อนการผ่าตัด

 • Vitamin E แนะนำให้หยุดก่อนผ่าตัด 14 วัน
 • Evening primrose oil แนะนำให้หยุดก่อนผ่าตัด 14 วัน
 • Coenzyme Q10 แนะนำให้หยุดก่อนผ่าตัด 14 วัน
 • Saw palmetto แนะนำให้หยุดก่อนผ่าตัด 14 วัน
 • Glucosamine แนะนำให้หยุดก่อนผ่าตัด 48 ชั่วโมง
 • นํ้ามันปลา (Fish oil) ไม่จำเป็นต้องหยุด (** ควรพิจารณาหยุดการใช้ในการผ่าตัดที่มี highrisk bleeding)

ดาวน์โหลดข้อมูล >> สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องหยุดก่อนการผ่าตัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.