สาระความรู้ดี ๆ จาก CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน

เรื่อง วิธีสร้าง QR code เพื่อแชร์เอกสาร
โดย คุณดารารัตน์ กระนีจิตร งานประเมินต้นทุน ฝ่ายการคลัง

CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน ได้มีการจัดกิจกรรมCoP ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมด 11 ท่าน ผ่านทางระบบ ZOOM Meeting โดย คุณดารารัตน์ กระนีจิตร สมาชิก CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ วิธีสร้าง QR code เพื่อแชร์เอกสาร

ซึ่งเนื้อหา KM ในเดือนนี้ มีที่มาจากเหตุการณ์เวลาจัดการประชุม หรืออบรม ต้องเตรียมเอกสารที่เป็นกระดาษให้กับผู้เข้าร่วมประชุม อบรม และผู้เข้าร่วมประชุม อบรม จะร้องขอสไลด์นำเสนอ จึงทำให้ยุ่งยากและเสียเวลาในการจัดส่งข้อมูล ซึ่งที่ผ่านมาทีมมีการจัดการประบวนการหลายอย่าง หลากหลาย จนค้นพบว่าการทำ QR code เป็นวิธีที่สะดวก และสามารถลดภาระงานเอกสาร ลดระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูล ลดต้นทุนการใช้กระดาษ และง่ายในการส่งข้อมูลที่สุด จึงเกิดการแลกเปลี่ยนให้กับคนในทีมมีวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพเหมือนกัน

Click Download >> วิธีสร้าง QR code เพื่อแชร์เอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.