สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง
ดาวน์โหลด ความรู้เรื่อง 5 สาเหตุหลักของการเกิดฝ้า จริงหรือไม่

ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดตามวีดิทัศน์สาระความรู้อื่น ๆ ได้ที่ ชัวร์ก่อนแชร์ | 30 ปี ตจวิทยา ศิริราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.