Visual Thinking กระบวนการคิดเป็นภาพ ศาสตร์ของการจัดระเบียบความคิด

          การสื่อสารด้วยภาพ

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 เรื่อง “HA-IT” ทำแล้วดีอย่างไร

บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 เรื่อง พูดเรื่อง “คุณภาพ” อย่างไรให้เข้าใจตรงกัน Accredit toward to Non-Accredit

บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะฯ ร่วมตอบแบบสำรวจดัชนีองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO index)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

KM Award 2566

รางวัล เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration ประจำปี 2566

“ดื้อโบท๊อกซ์” เพราะฉีดบ่อย จริงหรือไม่

สาระความรู้กลุ่ม

8 อาหารต้องห้ามในโรคสะเก็ดเงิน จริงหรือไม่

สาระความรู้กลุ่ม

5 สาเหตุหลักของการเกิดฝ้า จริงหรือไม่

สาระความรู้กลุ่ม

3 สิ่งช่วยกระตุ้นรากผมได้จริงหรือไม่

สาระความรู้กลุ่ม

KM News : เสริมทักษะ พัฒนาสมรรถนะด้วย KM Tool

งานจัดการความรู้ จัดกิจกรรม