ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 6 เดือน มีนาคม 2566
มีอะไรในฉบับนี้…

  • Oxycodone + naloxone(Targin®10/5) Prolonged release tablet
  • แจ้งรายการยาที่ไม่มีสำรองในโรงพยาบาล (ยา Pre-order)
  • สรุปการปรับเปลี่ยนตารางการให้วัคซีน ในเด็กไทย พ.ศ. 2566
  • ยาที่ห้ามใช้ร่วมกันกับยากลุ่ม Ergots
  • พิษวิทยา: “ก๊าซคลอรีน” ใกล้ตัวกว่าที่คิด

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> ศิริราชเภสัชสาร เดือนมีนาคม 2566 (157 downloads )

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร. 0 2419 7007
Medication Reconciliation (MR) โทร. 0 2419 6964
เรื่องแพ้ยา และประวัติการแพ้ยา โทร. 0 2419 9555
ติดตามฉบับอื่น ๆ ได้ที่ ศิริราชเภสัชสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.