สาระความรู้ดี ๆ จาก CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน

เรื่อง Excel Trick How to Copy Paste Link จะวางข้อมูลที่ไหน แก้ปุ๊บ อัพเดทปั๊บ
โดย คุณปาริตา อาสนกุล งานประเมินต้นทุน ฝ่ายการคลัง

CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน ได้มีการจัดกิจกรรม CoP ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมด 11 ท่าน ผ่านทางระบบ ZOOM Meeting

ซึ่ง KM เดือนนี้เป็นเหตุการณ์จริง ที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ต้องจัดทำข้อมูลใน Excel แล้วนำไปแปะลงสไลด์ตามต้องการ โดยแต่ละครั้งที่มีการแก้ Excel ก็จะต้องตามไปแก้สไลด์ที่นำข้อมูลไปแปะไว้ ทำให้ค่อนข้างเสียเวลา บางครั้งก็ต้อง Copy File ใหม่อีกหลาย Version ก่อให้เกิดความสับสน แต่ด้วย วิธีการ Copy Paste Link ที่ได้มานำเสนอนี้ สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้แบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก แก้ไขข้อมูลเพียงที่เดียว ไฟล์อื่นๆก็จะอัพเดทตาม เทคนิคนี้สามารถนำไปปฏิบัติตามกันได้ไม่ยากเลย จึงมีการแลกเปลี่ยนรู้กับสมาชิก

หลังจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทดลองปฏิบัติตามที่ได้มีการแชร์เทคนิคไป สมาชิกสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง ช่วยในการลดข้อผิดพลาด ลดระยะเวลาในการแก้ไขงานโดยแก้ไขที่จุดเดียว ก็สามารถอัพเดทลิ้งค์ไปยังไฟล์อื่นๆ โดยข้อมูลมีความถูกต้องตรงกันกับไฟล์ต้นทาง

Click Download >> Excel Trick How to Copy Paste Link จะวางข้อมูลที่ไหน แก้ปุ๊บ อัพเดทปั๊บ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.