บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24Growth Mindset for Better Healthcare System
(ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล)
เรื่อง “2 คน 2 คมคิดกับชีวิตและงานบันดาลสุขภาวะ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

วิทยากร
รศ. นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์  (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร)

รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ชีวิตส่วนตัวและการทำงาน มีการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงและบูรณาการกับระบบสุขภาพเพื่อประชาชนเพิ่มขึ้น โดยท่านถอดบทเรียนในการบริหารจัดการ ดังนี้

บทเรียนที่ 1 เรื่องที่ไม่คาดคิดในชีวิตเกิดขึ้นได้เสมอ และมาโดยไม่รู้ตัว ท่านเล่าประสบการณ์ในช่วงขวบปีแรกของลูกชายที่พบกับปัญหาด้านสุขภาพทางด้านหู ซึ่งเป็นเรื่องที่ครอบครัวไม่เคยคาดคิดมาก่อน นับเป็นบทเรียนแรกของ growth mindset ท่านยังคงคาดหวังให้ลูกชายหายป่วย ทำทุกหนทางพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หาซื้อหูฟังดี ๆ มาทดลองใช้ แต่ชีวิตไม่มีปาฏิหาริย์ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเรา ต้องเป็น growth mindset ในการแก้ปัญหาลูกป่วย นำมาซึ่ง บทเรียนที่ 2 หยุดหวังปาฏิหาริย์ ไม่มีใครแก้ปัญหาของเราได้ นอกจากตัวเราเอง โดยมีทางเลือก คือผ่าตัดประสาทหูเทียม ซึ่งเชื่อว่าเป็นวิธีที่ช่วยให้เกิดการสื่อสารที่ดีที่สุดขณะนั้น ท่านหาข้อมูลงานวิจัยจากทั่วโลกเกี่ยวกับการผ่าตัดประสาทหูเทียมอย่างไม่ย่อท้อ เปิดมุมมองของ growth mindset ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา หาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถผ่าตัดได้นำมาซึ่ง บทเรียนที่ 3 ต้องเข้าใจปัญหาให้ดีที่สุด พยายามหาทางออกที่ดีที่สุด (ด้วยตัวเอง) ในช่วงก่อนผ่าตัด จะมีการพูดคุยสอบถามข้อมูล และแนะนำข้อมูลกับพ่อแม่ หลังผ่าตัดจะมีการฝึกพ่อแม่ พบแพทย์สัปดาห์ละ 3 ครั้ง มีการบ้านเพื่อมาฝึกลูกทุกเวลาที่ลูกตื่นนอนอย่างหนักตลอดเวลา 1 ปี นั่นคือ บทเรียนที่ 4 พยายามให้มากที่สุด อย่ายอมแพ้ นอกจากนั้น ท่านต้องใช้ยุทธศาสตร์ในการวางแผนต้องทำอะไรในช่วงไหน ด้วยยุทธวิธีอะไร นั่นคือการผ่าตัด และเข้าใจว่าจะต้องมีกระบวนการ ขั้นตอนการทำอย่างไร มีอะไรที่ต้องทำเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ท่านวางไว้ เหมือนกับ  CEO ที่ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีในการทำงาน คนเลือกกำหนดเป้าหมายคือ CEO ผู้ลงมือปฏิบัติให้งานได้ตามเป้าหมายคือทีมงานที่รวมพลังกัน ท่านได้มีบทกลอนที่เพิ่มพลังชีวิต “A Father Message” ที่กล่าวถึงสิ่งที่พ่อเลือกทำให้ลูก ความสำเร็จของลูกขึ้นอยู่กับพ่อ แม้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ หรือพบกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก พ่อจะคอยให้กำลังใจและคอยสนับสนุนลูก หรือช่วงเวลาที่คิดว่าทำไม่ได้ หรือไม่อาจเกิดขึ้นได้ แต่จริง ๆ เราก็ทำได้ ในที่สุด จะมีวันนึงที่เป็นวันพิเศษ ที่ลูกหันมาหา และพูดว่า “ผมรักพ่อ” และท่านยังชื่นชอบหนังสือของเนลสัน แมนเดลา ซึ่งมีส่วนหนึ่งของหนังสือที่ว่า เราเป็นเจ้านายของชะตาชีวิต เราเป็นกัปตันของจิตวิญญาณ ซึ่งเป็น growth mindset ที่ทำให้เราค้นหาหนทางในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตา นั่นคือ บทเรียนที่ 5 หากำลังใจ แรงบันดาลใจ ในการก้าวต่อไป

ในส่วนด้านการทำงาน ท่านมีการใช้แนวคิดส่วนหนึ่งจากหนังสือ Think Again สงสัยในสิ่งที่เรารู้ อยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เราไม่รู้ และปรับความคิดของเราให้ทันสมัยโดยใช้ข้อมูลใหม่เสมอ นับเป็นหัวใจหลักของ growth mindset ท่านมองว่าความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงและคนที่ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดได้จะไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งอื่นได้เลย มีกราฟหนึ่งชื่อ Dunning Kruger Effect (เหตุการณ์ที่คนรู้น้อยมักคิดว่าตนเองรู้มาก) เมื่อคนเรายังขาดความรู้ แต่ความมั่นใจสูงจะเกิดภูเขาแห่งความโง่เขลา เมื่อศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องจนเชี่ยวชาญ เนินของการเรียนรู้จะค่อย ๆ สูงขึ้นไปสู่ลานของความยั่งยืน การทำงานต้องมี “เอ๊ะ” บ้าง อย่า อือ อย่างเดียว สร้างเครือข่ายที่ท้าทาย มีมุมมองร่วมกัน

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> 2 คน 2 คมคิดกับชีวิตและงานบันดาลสุขภาวะ

ผู้บันทึกบทเรียน
นางสาวปารวี สยัดพานิช
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ่านบทเรียน HA National Forum อื่น ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.