คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

จัด ประกวด เรื่องเล่ารูปแบบ Clip VDO ความยาวไม่เกิน 2 นาที

“รณรงค์การป้องกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด”
ภายใต้คำขวัญ ( Motto )
“รู้เร็ว  ฝากไว  ห่างไกล  Preterm”

เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ของฝ่ายการพยาบาลฯ
ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

และจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด
ในการประชุมหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลฯ พบประชาคม
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เกณฑ์การประกวด

ผลการประกวด Clip VDO “รณรงค์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.