ขออนุมัติหลักการตามแผน ไม่ยากอย่างที่คิด

สรุปสาระสำคัญ/ข้อควรรู้…เมื่อภาควิชาหน่วยงาน ต้องขออนุมัติโครงการจัดฝึกอบรม

สมาชิก : ผู้ประสานงานด้านการจัดประชุมวิชาการ

รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ผู้ประสานงานด้านการจัดประชุมวิชาการ มีดังนี้

เกี่ยวกับเรา : ผู้ประสานงานด้านการจัดประชุมวิชาการ

ผู้ประสานงานด้านการจัดประชุมวิชาการ (Academic Affairs’ Conference Service)